Z zakresu prawa cywilnego:
Z zakresu prawa karnego:
Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
Z zakresu prawa rodzinnego:
Z zakresu prawa administracyjnego:
Obsługa podmiotów prawnych:
Porady Prawne:

Porada prawna nie jest „luźną rozmową”, „pogadanką”, „konsultacją” ani też „upewnieniem się tego, co w Internecie przeczytałem/łam”.

Porada prawna jest usługą, w której na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego (w oparciu o ustny zarys sprawy lub przedstawione dokumenty), a także wiedzy i doświadczenia zawodowego adwokat dokonuje oceny prawnej i wskazuje konkretne rozwiązania problemu, a także możliwe zagrożenia i przewidywane konsekwencje.

W wielu przypadkach udzielenie fachowej porady powoduje uniknięcie procesu, a co za tym idzie niewspółmiernie dużych kosztów procesu w stosunku do kosztów porady.

Wszelkie dodatkowe pisma procesowe pisane w imieniu Klienta, jak i dla Klienta podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z nakładem pracy. Dotyczy to również pism redagowanych w ramach porady prawnej.

Koszt podstawowej porady prawnej zaczyna się od 123,00 zł. brutto. Każdy klient otrzymuje paragon z kasy fiskalnej. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, o czy proszę informować podczas płatności.

Płatności dokonujemy po zakończeniu udzielania porady, dlatego należy być przygotowanym na zapłatę. Brak zapłaty powoduje konieczność zawiadomienia Urzędu Skarbowego o uzyskaniu przychodu przez klienta z tytułu udzielenia nieodpłatnej porady prawnej.