Zasiłek macierzyński, a prowadzenie działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą chyba się przyzwyczaiły, że organy i instytucje państwowe inaczej ich traktują. Zresztą takie osoby winny wykazać się większym profesjonalizmem i same zadbać o swoje praw.

Zasiłek macierzyński, dla matek prowadzących działalność gospodarczą rządzi się podobnymi prawami. Należy pamiętać, że ZUS sam z siebie nie zapłaci po upływie dwudziestego tygodnia podstawowego okresu urlopu macierzyńskiego. Przepisy w tej kwestii są dosyć jasne i wymagają wniosku o przyznanie tego zasiłku na kolejne okres, „do ostatniego dnia bieżącego okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego”.

Z praktyki można jedynie wskazać, że ZUS wykorzysta każdą okazję do odmowy wypłaty, oszczędzając na świadczeniach. W skrajnych przypadkach nawet jednodniowe spóźnienie jest podstawą odmowy wypłaty świadczenia.

W tej sprawie w Trybunale Konstytucyjnym toczy się postępowania (sygn. akt: P 56/13), zainicjowane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, na kanwie stanu faktycznego, gdzie odwołująca się spóźniła się jeden dzień (więcej tu: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/6593-termin-do-zlozenia-wniosku-o-wyplate-zasilku-macierzynskiego/).

Źródło: http://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/311079904-Kobiety-traca-zasilki-macierzynskie.html#ap-1.